1. 01.01.1904

  urodziny w Sebastianowie w Wielkopolsce

 2. 1911 - 1917

  nauka w szkole podstawowej w Mchach w Wielkopolsce

 3. 1917 - 1920

  nauka w Gimnazjum Zakładzie Księży Salezjanów w Oświęcimiu

 4. 1920

  nowicjat z Zgromadzeniu Salezjańskim w Kleczy Dolnej k/Wadowic

 5. 1922 - 1924

  studia filozoficzne w Zakładzie Księży Salezjanów w Krakowie

 6. 1924 - 1927

  wychowawca w Salezjańskich Zakładach w Czerwińsku nad Wisłą i w Warszawie.

 7. 15.03.1925

  śluby wieczyste

 8. 1927 - 1933

  studia teologiczne i prawnicze w Rzymie, doktorat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim (1931) i z prawa kanonicznego w Instytucie św. Apolinarego (1933)

 9. 03.08.1931

  święcenia kapłańskie w Krakowie z rąk kardynała Adama Sapiehy

 10. 01.09.1933

  powołanie na stanowisko osobistego sekretarza przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda

 11. 1939 - 1945

  tułaczka wojenna u boku kardynała Hlonda (Włochy, Francja)

 12. 1945 - 1946

  kierownik Sekretariatu Prymasa Polski oraz kapelan kardynała Hlonda w Poznaniu

 13. 1946 - 1948

  kierownik Sekretariatu Prymasa Polski oraz kapelan kardynała Hlonda w Warszawie

 14. 1948 - 1953

  kierownik, a od grudnia 1951 dyrektor Sekretariatu Prymasa Polski arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego Stefana Wyszyńskiego

 15. 30.06.1951

  prekonizacja na biskupa tytularnego Theodosiopolis in Armenia i sufragana gnieźnieńskiego

 1. 08.07.1951

  przyjęcie sakry biskupiej z rąk arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie

 2. 25.09.1953

  uwięzienie w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie

 3. 30.12.1955

  wypuszczenie z więzienia i internowanie w Domu Salezjańskim w Marszałkch w Wielkopolsce

 4. 03.04.1956

  wyjazd na leczenie do Krynicy

 5. 01.11.1956

  powrót do Warszawy i dalsza praca jako dyrektora Sekretariatu Prymasa Polski

 6. 30.05.1957

  prekonizacja na arcybiskupa metropolitę poznańskiego

 7. 02.07.1957

  kanoniczne objęcie rządów w Archidiecezji Poznańskiej

 8. 06.10.1957

  uroczysty ingres do Katedry poznańskiej

 9. 1962 - 1965

  udział w Soborze Watykańskim II

 10. 16 - 17.04.1966

  uroczystości Millenium Chrztu Polski w Poznaniu

 11. 29 - 30.06.1968

  uroczystości Millenium Biskupstwa w Poznaniu

 12. 1968

  Synod Archidiecezji Poznańskiej

 13. 13.08.1977

  śmierć w Klinice Akademii Medycznej im. H. Święcickiego w Poznaniu

 14. 18.08.1977

  pogrzeb w Katedrze poznańskiej

Źródło : opracowanie własne na podstawie bp Marek Jędraszewski, Teczki na Baraniaka, t. II, Poznań, 2009, s.9-10.